Doskonalenie, Dokształcanie, WDN

L.P. Tematyka Forma doskonalenia Termin Uczestnicy Wykonawca
1 "Ukryta
niepełnosprawność
społeczna, czyli
Zespół Aspergera
i zaburzenia
pokrewne”
Szkolenie 2012 r. Nauczyciele Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
z Ukrytymi
niepełnosprawnościami
2 "XVI Konferencja
Powiatowa - Integracja
działań w budowaniu
tożsamości ucznia"
Konferencja 2012 r. Nauczyciele PODN Garwolin
3 "Akademia Młodego
Nauczyciela" - Prawo
Oświatowe. Awans
zawodowy a
powinności
nauczyciela"
Formy
doskonalenia
zawodowego
2012 r. Nauczyciele PODN Garwolin
4 "Awans zawodowy
nauczyciela"
Szkolenie 2012 r. Nauczyciele PODN Garwolin
5 "Ceramika
w przedszkolu"
Szkolenie 2012 r. Nauczyciele Dyrektor Przedszkola
Agnieszka Wągrodzka
6 "Metoda obserwacji
dziecka w grupie
podstawą diagnozy"
Szkolenie 2012 r. Nauczyciele Dyrektor Przedszkola
Dorota Głowala
7 "Dziecięca
Matematyka- prof.
Edyta Gruszczyk -
Kolczyńska"
Szkolenie 2013 r. Nauczyciele Stimuls
Ewa Zielińska
8 "Metoda ruchu
rozwijającego wg
Weroniki Sherborne"
- poziom I
Szkolenie 2013 r. Nauczyciele Centrum Wspomagania
Osobowości, Placówka
Krztałcenia
Ustawicznego
Dariusz Okrzesik -
trener z certyfikatem
międzynarodowej
Fundacji Sherborne
9 "Metoda ruchu
rozwijającego wg
Weroniki Sherborne"
Rada Szkoleniowa 2013 r. Nauczyciele Monika Kałaska
10 "Dojrzałość szkolna -
sylwetka dziecka
dojrzałego i
niedojrzałego do
podjęcia nauki
w szkole"
Rada Szkoleniowa 2013 r. Nauczyciele Dyrektor Przedszkola
Monika Kałaska
11 "Trening Umiejętności
Wychowawczych
i Komunikacji
Interpersonalnej"
Szkolenie,
Program z użyciem
aktywnych metod
jak: wykłady,
burza mózgu,
praca grupach,
dyskusje,
odgrywanie ról
2013 r. Nauczyciele,
Personel administracji
i obsługi,
Rodzice
Gabinet
Psychoedukacji
i Pomocy
Psychologicznej
"Familia"
Elżbieta Czepczyńska -
Psycholog
12 "Metody Obserwacji
dziecka w grupie
podstawą diagnozy"
Szkolenie 2014 r. Nauczyciele -
13 Uroczystości
w Przedszkolu - minimum
przygotowań, maksimum efektu
(cz. I "Mikołajki", "Jasełka",
"Dzień Babci i Dziadka")
Szkolenie 2014 r. Nauczyciele -
14 Prawo oświatowe -
nowelizacja przepisów
Rada Szkoleniowa 2014 r. Nauczyciele -
15 Współpraca nauczycieli
i rodziców
Warsztaty 2014 r. Nauczyciele -
16 "Podstawy tworzenia
ruchu i choreografii"
Warsztaty Muzyczne 2015 r. Nauczyciele -
17 "Awans zawodowy nauczyciela" Szkolenie 2015 r. Nauczyciele -
18 "Jak skutecznie pracować
z dzieckiem z cechami
ADHD w przedszkolu"
Szkolenie 2015 r. Nauczyciele -
19 Zasady współpracy z Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną
Rada Szkoleniowa 2015 r. Nauczyciele -
20 "Dziecięca Matematyka - prof.
Edyta Gruszczyk - Kolczyńska"
Szkolenie 2016 r. Nauczyciele -
21 "Metoda ruchu rozwijającego
wg Weroniki Sherborne" - poziom I
Szkolenie 2016 r. Nauczyciele -