Od dnia 1 lutego 2021 r. (poniedziałek)

wprowadzamy w naszym przedszkolu system iPrzedszkole.

System ten wspiera pracę przedszkola m.in. w zakresie rejestrowania obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka
w przedszkolu oraz naliczania opłat za wyżywienie.

Rejestracja wejść / wyjść dziecka będzie odbywać się za pomocą czytnika, umieszczonego w szatni przedszkolnej oraz karty dziecka
(imienne karty wraz z loginami i hasłami otrzymają Państwo od wychowawców grup)

Poprzez zalogowanie się do panelu rodzica będziecie Państwo mieli dostęp do aktualności,
możliwości zgłoszenia nieobecności dziecka oraz możliwości komunikowania się na linii przedszkole - rodzic.

Prosimy również o zapoznanie się z

Zasadami korzystania z systemu iPrzedszkole przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci
uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 1 "Bajka" w Garwolinie