Opłaty - ceny usług

 

Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów. Podstawą do ustalenia odpłatności za wyżywienie jest kalkulacja posiłków z uwzględnieniem aktualnych cen urzędowych oraz obowiązujących norm wyżywienia. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie.

  • Stawka godzinowa - 1,00 zł
  • Stawka dzienna za trzy posiłki — 12,00 zł
    (śniadanie 3 zł, obiad 6 zł, podwieczorek 3 zł)
  • Ubezpieczenie całoroczne (PZU) — 37,00 zł

 

Rodzice pokrywają też koszty organizowanych wycieczek.

 

Opłaty przyjmowane są od 10-ego do 15-tego każdego miesiąca, od godziny 7:00 — 9:00 i 13:00 — 15:00.

 

Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do MOPS o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Podajemy numery kont bankowych na które można wpłacać odpłatność za przedszkole:

 

54 9210 0008 0013 8439 2000 0010 - Godziny pobytu dziecka w przedszkolu
20 9210 0008 0013 8439 2000 0040 - Wyżywienie
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka”
ul. Janusza Korczaka 8
08-400 Garwolin
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka, miesiąc

 

Konto Rady Rodziców

02 1240 2728 1111 0000 3979 4039

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka, grupa