Kadra
Publicznego Przedszkola Nr 1 „Bajka” w Garwolinie

 

DYREKTOR

 Katarzyna Kozłowska
    Nauczyciel.   

 
NAUCZYCIELE

Magdalena Białecka  
Nauczyciel.
Dorota Głowala
    Nauczyciel, nauczyciel religii.
    Jadwiga Wilbik
    Nauczyciel.
    Renata Mikulska
    Nauczyciel.
    Marta Stankiewicz
    Nauczyciel.
  Agnieszka Wolska
    Nauczyciel.
Magdalena Pawliszewska
Nauczyciel.
Aneta Parzyszek
Nauczyciel.
Marta Luśnia
Nauczyciel.
Renata Zawadka
Nauczyciel.
Monika Kałaska
    Nauczyciel.
Agnieszka Trzmielewska
    Nauczyciel.
  Hanna Kalisz
    Nauczyciel.
Ewelina Trzpil
Nauczyciel.
Małgorzata Gawryś
Nauczyciel języka angielskiego
Iwona Majcher
Nauczyciel wspomagający.
Małgorzata Rękawek
Nauczyciel wspomagający
Aneta Kuber
Nauczyciel wspomagający.
Agnieszka Łukasik
Nauczyciel wspomagający.
Marzena Skorupa
Nauczyciel wspomagający
Marta Domarecka
    Nauczyciel terapii logopedycznej.
Izabela Łagoda
Nauczyciel terapii psychologicznej
 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

    Anna Makulec
    Pomoc administracyjno - biurowa.
   Małgorzata Załęcka
    Zaopatrzeniowiec.
   Krystyna Zadróżna
    Główny księgowy.
    Anna Śmietanka
Pomoc administracyjno-biurowa.
Martyna Zadróżna
Pomoc administracyjno-biurowa.

POMOC NAUCZYCIELA

    Milena Domańska   
Joanna Kępka
Magdalena Makulec
Roberta Przybysz
Joanna Rusak
Barbara Wolska
Michał Matusiak

PRACOWNICY KUCHNI

    Justyna Głowacz
    Główna kucharka.
    Iwona Siudalska
    Pomoc kucharki.
    Maria Rogalska
    Pomoc kucharki.
    Katarzyna Domarecka
    Pomoc kucharki.