SKŁAD RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 „BAJKA”
W GARWOLINIE

 

     Przewodniczący:  Pani An Tran

 Zastępca:    
Pani Wioletta Jaszewska

Skarbnik:     Pani Katarzyna Mikulska

Sekretarz: 
   Pani Katarzyna Brzeźnicka

 

    SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 
Przewodniczący:        Pani Ewelina Kosiorek

                                                                                                 Członek komisji:        Pani Ewelina Dzadz

                                                                                                 Członek komisji:        Pani Małgorzata Sionek