"Jesteśmy patriotami - małymi Polakami"

Dnia 14.03.2019 r. o godz. 10.00 odbędzie się

spotkanie z Panią Burmistrz - Marzeną Świeczak

z przedszkolakami.