Rada rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

 • Przewodniczący - Pan Marcin Bankert
 • Zastępca przewodzniczącego - Pani Joanna Kępka
 • Skarbnik - Pani Agnieszka Zadrożna
 • Sekretarz - Pani Mariola Salamończyk


  SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 • Przewodnicząca - Pani Aneta Brzozowska
 • Członek - Pani Anna Szopa
 • Członek - Pan Krzysztof Świętochowski
  
 •