Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

3695287386128994.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

6307782473111169.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

1815292155223806.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

4452212764967521.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

8581351570315683.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

3353964456412809.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

5570977510643045.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

6023872865659516.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

3424350461558649.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

8333879234535722.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

6109763238258865.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

8126886435764656.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

1968934629964270.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

5039273145119586.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

1394903713917316.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

8053454563804741.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

5984814932432561.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

9496614422806508.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

3418422694059078.jpg

Praca metodą projektu – dom, rok szkolny 2009/2010.

4599230229549193.jpg