SKŁAD RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 „BAJKA”
W GARWOLINIE

 

Przewodniczący:     - Pani Beata Rękawek

Zastępca:        - Pani Magdalena Ekiert

Skarbnik:       - Pani Monika Piętka

Sekretarz:       - Pani Patrycja Magrowicz

 

    SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 
Przewodniczący:       - Pani Aneta Brzozowska
 
Członek komisji:      - Pan Radosław Owczarek

Członek komisji:      - Pani Monika Płatek