SKŁAD RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 „BAJKA”
W GARWOLINIE

 

Przewodniczący:     - Pan Radosław Owczarek

Zastępca:     - Pani Agnieszka Kruszewska - Drewnik

Skarbnik:     - Pani Monika Piętka

Sekretarz:     - Pani Aneta Baczewska

 

    SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 
Przewodniczący:       - Pani Aneta Brzozowska
 
Członek komisji:      - Pani Sylwia Pudło

Członek komisji:      - Pani Beata Walicka