W dniach 30 - 31 sierpnia 2021 r.

w godzinach od 15.00 do 17.00

zapraszamy

dzieci nowoprzyjęte na rok szkolny

2021/2022

na dni adaptacyjne

do naszego przedszkola.