Drodzy Rodzice

W związku z nowymi obostrzeniami, informujemy,

zamknięte będą przedszkola i żłobki

od 12.04.2021 r. do 18.04.2021 r.

Opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych
w trakcie wykonywania zadań służbowych, dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
oraz rodziców zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji rodziców w/w zawodów.

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID - 19.

Pozostali rodzice w tych dniach muszą zapewnić opiekę swoim dzieciom.