Dnia 07.12.2020 r. tj. poniedziałek odbędzie się wewnętrzna

uroczystość "Spotkanie z Mikołajem".

Bardzo prosimy, aby w tym dniu dzieci były ubrane na czerwono.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną mikołajkowych czapek nie przynosimy.