W dniu 10.09.2020 r. odbędzie się spotkanie

z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji z dziećmi

w ramach projektu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"