Oświadczenie dla Rodziców, którzy zgłosili chęć oddania dziecka pod opiekę

do Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" od 6 maja 2020 r.

Drodzy rodzice, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem, które należy wypełnić w przedszkolu
z momentem przyprowadzenia dziecka do przedszkola po 6 maja 2020 r.

Oświadczenie można pobrać z linku i podpisać, jak również pobrać na miejscu w przedszkolu.

Do zapoznania się w przedszkolu będą również procedury bezpieczeństwa związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Na obecną chwilę Burmistrz Miasta Garwolina proponuje otwarcie przedszkoli w dniu 11 maja 2020 r.

o ostatecznych decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza do Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Garwolinie