Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 4 marca.

Składanie wniosków w pokoju administracyjnym do 15 marca w godzinach 8.00 -16.00.

Wniosek oraz oświadczenia można pobrać w placówce lub na stronie internetowej w zakładce Rodzice - Rekrutacja.